Tuesday, December 15, 2009

Albania


Republic of Albania


Shqipëria


Republika e Shqipërisë

Location:Europe
Status:UN Member Country
Capital City:Tirana
Main Cities:Durrës, Elbasan, Shkodra, Vlorë
Population:3,362,000
Area:28,750 km2
Currency:1 lek = 100 qindars
Languages:Albanian 
Religions:Sunni Muslim, Christian National Flag

Civil Ensign

Naval Ensign